Dag van de Collega

HOE KRIJG JE GELUKKIGE COLLEGA'S? 


- tips en tricks voor meer werkgeluk

Een blije medewerker is een geschenk voor je organisatie.  Ze zijn betrokken en productief, en zorgen voor innovatie.  Maar hoe krijg je ze gelukkig?  Dat leggen we uit in dit artikel.  

Onze top 5 om werknemers gelukkig te maken

Geef vertrouwen - pas op met autonomie

Zorg voor verbindingsmomenten die ertoe doen

Behandel je medewerkers als individuen, niet als "het personeel".

Geluk zit in de kleine dingen.

Pas op voor standaard oplossingen.

MEER WERKGELUK IN JE TEAMHAPPY LEADERS - HAPPY MEDEWERKERS! 


Als je als leidinggevende zelf niet gelukkig bent, kan je nu stoppen met lezen en verwijzen we je graag door naar onze tips voor meer werkgeluk.

Want een gelukkige leidinggevende is de essentiële voorwaarde voor gelukkige medewerkers.  


Geef vertrouwen aan je medewerkers - pas op met autonomie. 


Autonomie is een toverwoord in heel wat artikelen rond werkgeluk.  Zelf verantwoordelijkheid nemen, onafhankelijk werken, ...  We zijn het er gedeeltelijk mee eens, maar toch met een kanttekening.  Wij opteren meer voor "vertrouwen in een referentiekader".  Niet iedereen kan namelijk even goed omgaan met autonomie.  Er zijn heus wel mensen die duidelijke resultaten nodig hebben én ook de nodige instructies om hen naar die resultaten te leiden.  Vertrouwen is zeer zeker een aanrader, maar zorg ook voor een duidelijk kader mét instructies en/of een referentiekader als optie.  Zo kan je werknemer zelf kiezen hoe hij bij het gevraagde resultaat kan bereiken.

We nemen als voorbeeld even thuiswerk: als je puur op autonomie afgaat, verwacht je dat mensen zelf kunnen beslissen wanneer ze (thuis)werken, als het gevraagde resultaat maar behaald wordt.  Sommige medewerkers zullen dit feilloos uitvoeren.  Anderen worden hier net heel onzeker van (wat wordt er nu eigenlijk van mij verwacht?), en nog anderen kunnen de vrijheid niet aan en gaan hun werk verwaarlozen.  Je kan hier ook een referentiekader bij voorzien, bv één voorafbepaalde dag per week op kantoor, tussen 9u en 17u beschikbaar, maximum 2 dagen thuiswerk, hoe rapporteren bij thuiswerk, hoe overleggen met collega's bij thuiswerk, ...   


Organiseer op regelmatige tijdsstippen verbindingsmomenten die ertoe doen (en wissel ze af).


Gelukkige medewerkers krijg je door ze te betrekken bij de organisatie. We geven je hierbij een aantal mogelijkheden, en raden je aan ze met elkaar af te wisselen.

 • Overlegmomenten: uitwisselen van gedachten, tot beslissingen komen, ventileren, raad vragen aan elkaar, ... 
 • Vormende of instructieve momenten: al dan niet interactieve leer-momenten.  We raden je aan deze steeds af te ronden met een reflectie- en actieplan-moment (wat hebben ze geleerd, wat gaan ze doen en hoe gaan ze dat doen)
 • Informatieve plenaire momenten: alle "interactie-hypes" ten spijt past een puur informatief moment nog steeds in een organisatie.  Een verplichte aanwezigheid van alle betrokken personen is vereist, en tijdens deze vergadering is er éénrichtingsverkeer.  Wij raden aan om in zo'n vergadering volgende elementen te voorzien:
  • Delen van resultaten: laat je medewerkers zien dat hun werk nuttig is en wat ze concreet betekenen voor de organisatie.
  • Missie, visie: benadruk telkens de missie (waar STA je voor) en benoem de toekomstplannen (visie: waar GA je voor).  Zorg dat mensen betrokken worden bij de kern van het bedrijf.
  • Vieren van resultaten: zet mensen of teams in de bloemetjes voor hun prestaties, hun dienstjaren, ....
  • Eindig met een informeel moment: geef mensen de kans om nog even te ventileren onder het genot van een hapje en een drankje.
 • Feestmomenten: vier een succes met het team / al je medewerkers. 


Behandel je medewerkers als individuen, niet als "het personeel".


Als je wil dat mensen gelukkig zijn binnen je organisatie, behandel hen dan ook met respect en als een individu. 

 • Begin de dag met een vriendelijke goeie morgen, ken de namen van je medewerkers en zeg af en toe eens dankjewel. 
 • Zorg dat je weet waar iedereen mee bezig is.  Als er medewerkers zijn die individueel of in team een grote taak hebben afgerond, beloon hen daar dan voor, bv met een dagje vrijaf of een cadeaubon.  Zorg wel dat je bedankje de moeite loont, met een cadeaubon van 5 euro is niemand blij... 
 • Schenk aandacht aan privé-omstandigheden.  Een pas bevallen mama val je niet lastig en iemand die in een scheiding ligt geef je even wat ruimte.
 • Respecteer individuele sterktes en zwaktes.  Als je iemand aan neemt om 100% kwaliteit te leveren, moet je de extra lange werktijd er misschien maar bij nemen..   Bekijk ook waar iemand zijn werkdruk-punt ligt.  Dit is niet voor iedereen hetzelfde!  Zorg dat het niet te laag of te hoog gaat, zodat hij optimaal kan renderen. 
 • Ken zijn "kleur":  elke persoon heeft een andere manier van verwerken van instructies.  Het DISC model kan je daarbij helpen.  Als je weet welke kleur een persoon heeft, weet je ook hoe je hem of haar best instructies geeft. 
 • Investeer tijd in zijn loopbaan: biedt hem of haar kansen die passen bij zijn persoonlijke omstandigheden.  


Geluk zit in de kleine dingen


Af en toe horen we verhalen die heel vergezocht lijken maar ook heel logisch zijn.  Frustraties over banale zaken die kunnen oplopen tot immense ergernissen.  De poetsvrouw die niet goed oplet en telkens het scherm uittrekt, het koffiezet apparaat dat niet goed werkt, een collega die keer op keer dezelfde fout maakt, ...  Het zijn kleine dingen die vaak heel snel en simpel kunnen opgelost worden, maar net het niet-oplossen ervan kan lijden tot gefrustreerde werknemers! 


Let op voor standaard-oplossingen 


Met sinterklaas een chocolade mannetjes, een teambuilding-uitje, het jaarlijkse personeelsfeest, ...de traditionele geschenkbon op het einde van het jaar... 

GEEUW...

Vaak zijn geschenken geen geschenken meer als ze traditie worden.  Wat voor de werkgever dan veel geld kost en een blijk van waardering moet zijn, is voor de medewerker na de derde keer al geen cadeau meer.  En ze dan maar afschaffen is een nog slechter idee, want dat leidt tot heel wat frustraties. 

Zorg eens voor een verrassingseffect: vervang de teambuilding door een familiedag, geef een bonus op basis van de resultaten of organiseer het personeelsfeest maar om de vijf jaar, maar laat het dan ook spetteren. 


Onderschat je medewerkers niet 


Medewerkers zijn mensen met oprechte gevoelens.  We horen verhalen van werkgevers die geen schouderklopjes geven omdat ze denken dat de reactie is: "daar koop ik niets mee".  Of die een teambuilding organiseren "zodat alle problemen in het team opgelost worden'.  Door deze zaken onderschat je de medewerkers.  Er is wel iets meer nodig dan een eindejaarsgeschenk of een teambuilding om werknemers echt oprecht gelukkig te maken.  En weet je wat: een welgemeende "dankjewel omdat je die spefieke taak hebt gedaan" levert meer op dan alle teambuildings samen!ACTION MAY NOT ALWAYS BRING HAPPINESS BUT THERE IS NO HAPPINESS WITHOUT ACTION. 

Benjamin Desraeli