Dag van de Collega

DE EFFECTEN VAN WERKGELUK


- waarom je gelukkige medewerkers wil

Een blije medewerker is een geschenk voor je organisatie.  Ze zijn betrokken en productief, en zorgen voor innovatie.  

ALLE VOORDELEN VAN GELUKKIGE MEDEWERKERS OP EEN RIJTJE.


Meer productiviteit. 


Een werknemer die blij is in zijn werkomgeving, is bereid meer bij te dragen dan louter wat in hun functieomschrijving staat.  Ze gaan meer op in hun werk, en zijn meer bestand tegen onverwachte tegenslagen.  Ze ervaren minder stress en kunnen goed prioriteiten leggen in hun werk.  Ze zien betekenis in hun werk, wat leidt tot een correcte houding tov de werkbelasting. 

Uit diverse onderzoeken bij sales* bleek dat gelukkige personen 12 tot 13% meer verkopen dan anderen.  Positief effect op collega's.


Gelukkige medewerkers hebben vaak een positief effect op hun omgeving en dus ook hun collega's.  Ze worden vaak beoordeeld als sympathieker en betrouwbaarder.  Ze geven dan ook vaak steun aan hun collega's en zijn een rots in de branding in moeilijkere tijden.  Een gelukkige werknemer krijgt respect van zijn collega's, en bewijst in een leidinggevende functie vaak effectiever te zijn dan andere managers.


Minder kosten.


Blije werknemers hebben nog een groot voordeel: ze verminderen de kosten (drastisch zelfs!).  Ze zorgen niet alleen voor meer efficiëntie (wat sowieso al leidt tot mindere kosten) maar vooral ook voor minder zorguitgaven.  Onderzoek* toont aan dat organisaties met een grote werkgelukfactor minder zieke medewerkers hebben en een lager percentage arbeidsongevallen.  Bovendie zijn ze sneller hersteld na een ongunstige gebeurtenis.  Gelukkige werknemers geven ook aan langer bij hun werkgever te willen werken, wat leidt tot minder personeelsverloop.  


Geluk leidt tot succes (en niet omgekeerd)


En last but not least leiden werknemers die positief zijn ingesteld tot een succesvol bedrijf.  Dankzij hun nieuwsgierigheid en creativiteit kan de organisatie innoveren en verbeteren.  Positieve medewerkers zijn ambassadeurs voor het bedrijf: ze beoordelen hun bedrijf positief op ratingsites waardoor de marktwaarde van de organisatie stijgt.  Ze zijn goed in onderhandelen en hun positieve ingesteldheid zorgt voor loyale klanten die hun ervaringen graag delen.  Kortom: ze dragen bij tot het succes van het bedrijf waardoor deze een grotere aandeelhouderswaarde verkrijgt. 

Employees who believe that management is concerned about them as a whole person - not just an employee - are more productive, more satisfied, more fulfilled. Satisfied employees mean satisfied customers, which leads to profitability.

Anne M. Mulcahy

*Bronnen

  • Het Center for Economic Performance (CEP) van The London School of Economics: rapport maart 2019 - een meta-analyse van 339 onafhankelijke onderzoeken, om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Leidt hoger welbevinden van medewerkers tot een hogere productiviteit en uiteindelijk tot tastbare voordelen voor de bottom line van bedrijven?’
  • World Happiness Report rapport van 2013 objectieve baten van ‘subjectief welbevinden’,
  • Overzichtsstudie Amerikaanse onderzoekers 2005: 'Leidt geluk tot succes?’
  • Saïd Business School van de universiteit van Oxford (in samenwerking met de Erasmus Universiteit) oktober 2019 "zijn gelukkige medewerkers ook productiever?"
  • Het iOpen Institute
  • Onderzoek van de Universiteit van Warwick 2015 - geluk en productiviteit.
  • ‘The economics of well-being’ Gallup
  • Universiteit van Kansas onderzoek  medewerkerstevredenheid en marktwaarde van bedrijven